میانگین هزینه ساخت 5 میلیون و 180 هزار تومان است

عنوان 20- برآوردی برای تعیین سهم هزینه شامل بهای تمام شده مصالح، بهای تمام شده دستمزد بدون سود پیمانکار و هزینه های غیر ساختمانی بدون احتساب قیمت زمین اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، سهم هزینه در هزینه ساخت بدون قیمت زمین محاسبه می شود. این بررسی شامل شاخص های هزینه مصالح (سیمان، فولاد، سایر مصالح)، هزینه نیروی کار (به استثنای سود پیمانکار) و هزینه های غیر ساخت و ساز (بیمه کارگران ساختمانی، بیمه پیمانکاران، مالیات ساخت و ساز، پروانه ساختمان، هزینه خدمات مهندسی، مالیات بر ارزش افزوده) می باشد. دریافت می کند) و پیمانکار سود).

این گزارش نشان می دهد که میانگین هزینه ساخت یک ساختمان مسکونی 9 میلیون و 807 هزار و 519 تن است که از این میزان کل هزینه مصالح برای هر متر مربع مسکن مسکونی 5 میلیون و 180 هزار تن هزینه دستمزد بدون پیمانکار است. سود هر متر مربع 2 میلیون و 220 هزار تن و شامل هزینه های غیر ساختمانی، بیمه، پروانه های ساختمانی، خدمات مهندسی، مالیات بر ارزش افزوده و سود پیمانکاری در هر متر مربع معادل 2 میلیون و 407 هزار و 519 تن می باشد. بر این اساس سهم هزینه کل مصالح ساختمانی 53 درصد، دستمزد 23 درصد و هزینه غیرساختمانی 25 درصد از کل بهای تمام شده است. مسکن

بر اساس بازرسی بهای تمام شده سایر مصالح ساختمانی در ساخت ساختمان های مسکونی به جز سیمان و فولاد 36 درصد، هزینه دستمزد پیمانکار بدون سود 23 درصد، هزینه اصلی فولاد 14 درصد، ساخت و ساز. . مالیات 8 درصد، مالیات بر ارزش افزوده 7 درصد، بیمه پیمانکاران 6 درصد، سود پیمانکار 3 درصد، بیمه کارگران ساختمانی 2 درصد، پروانه ساختمانی 2 درصد، حق الزحمه خدمات مهندسی 1 درصد.

وزارت راه و شهرسازی تلاش کرد زمین های لازم را برای ساخت مسکن به نهضت ملی مسکن اختصاص دهد.

بر اساس اعلام مهرداد بزرگپاش وزیر راه و شهرسازی 50 هزار هکتار زمین برای نهضت ملی مسکن تامین و ساخت یک میلیون و 760 هزار واحد آغاز شده است.

اخیراً وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا با تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن و قانون مصوب مجلس به سایر وزارتخانه هایی که طبق قانون موظف به ساخت مسکن هستند کمک کند. با آن برای تحقق هدف کلی دولت. توجه وزیر راه و شهرسازی اجرای ماده 13 قانون «پیشرفت تولید مسکن» است که در آن وزارت مسکن و وزارت اقتصاد نیز موظف به اجرای بهینه مسکن ملی هستند. جنبش.

بر اساس ماده 13 قانون جهش تولید مسکن که شامل موضوع مصالح ساختمانی است، سه وزارتخانه راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صلح موظف به تامین مصالح ساختمانی هستند. در این ماده قانونی تاکید شده است که وزارت اقتصاد موظف است قبل از خرید، ریسک خرید مصالح ساختمانی، فقط فولاد و سیمان برای پوشش ریسک ساخت و ساز مسکن و سایر وسایل پوشش ریسک را بپذیرد.

در تبصره 1 این قانون، وزارتخانه های راه، شهرسازی و صمت موظفند اسناد و مدارک مربوط به تهیه مصالح ساختمانی آهن و سیمان را برای ساخت مسکن های کمکی با حذف واسطه تهیه و به تصویب شورا برساند. وزیران همچنین بند ۲ این قانون، وزارت اقتصاد و دارایی را مکلف کرده است تا با معرفی وزارت راه و شهرسازی، امکان خرید مصالح ساختمانی از بورس را برای سازندگان مسکن یارانه ای فراهم کند.

در چند هفته گذشته تعدادی از اعضای شورای اسلامی در اظهارنظرهای مختلف خواستار تهیه مصالح ساختمانی فولاد و سیمان ارزان‌تر برای سازندگان نهضت ملی مسکن شدند تا این حرکت باعث کاهش قیمت مسکن شود. شعار دولت سیزدهم./ایرنا

Tiana Fitzpatrick

دوست حیوانات در همه جا. متخصص موسیقی برنده جایزه. کافه قهوه. ارتباط دهنده. کاوشگر. متعصب الکل