با بررسی رتبه بندی در نتایج جستجو، متوجه شدن که استفاده بیش از اندازه از پیوندهای خارجی، نمیتونه خروجی خوبی به دنبال داشته باشه و مفید نیست. اگه تقریباً از

در ضمن برای بهبود سئوی سایت خودتان تنها به کسب یا خرید بک لینک اکتفا نکنید چون تا زمانی که تمام فاکتورها و اصول سئو را رعایت نکنید، این کار