رئیس جمهور آمریکا گفت: ما اختلافات داخلی داریم اما باید بر آنها غلبه کنیم و نمی توانیم اجازه دهیم تروریست هایی مانند حماس پیروز شوند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر