این بازی از نظر فنی بسیار جالب بود و البته فوتبال ارائه شده توسط هر دو تیم و هر دو تیم بارها برای گلزنی تلاش کردند. اما نکته جالب این